ลอยกระทง ออนไลน์ สุโขทัย

เชิญเที่ยวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 10-14 พย.นี้ ที่เมืองเก่าสุโขทัยจ้า “…เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวง เที้ยรย่อมคนเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจักแตก…” สันนิษฐานว่างานดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นการเผาเทียนเล่นไฟ ในงานเทศการลอยกระทง จากข้อความในศิลาจารึกตอนนี้ จึงได้พลิกฟื้นประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงขึ้นให้เป็นงานระดังชาติ เพื่อแนะนำจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ชื่องานตามศิลาจารึกว่า “งานเผาเทียน เล่นไฟ” จุกเน้นที่เป็นหัวใจของงานนี้คือ การฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ ดังนั้นจังหวัดสุโขทัย กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ….. —>> ลอยกระทงออนไลน์ล่วงหน้าก็ได้ที่นี่จ้า http://sisatchanalai.com/loykatong/

ดอยโจ้โก้ ตำบลดงคู่

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 59 เวลา 07.00 น. นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนสองล้อ ปั่นเพื่อแม่ ท่องดอยโจ้โก้ ตำบลดงคู่  

แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สำ

***อบต.แม่สำ เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยว*** เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวในตำบลแม่สำ เพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยกระบวนการประชารัฐ และนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวศรีสัชนาลัยอย่าง ยั่งยืน โดยมีนายทวี ยงญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเตรียมพร้อมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/baanmaesam/posts/815183835247728

วังยายมาก

ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก รักษ์น้ำและแผ่นดิน ——– โครงการ “ปลูกไม้โตเร็ว ไม้ผล หญ้าแฝก” ณ บริเวณคลองวังยายมาก (ซอยร้านลำตัดเงินโบราณ เข้าประมาณ ๓ กิโลเมตร) ที่ได้มีการขุดลอกคลองใหม่ทั้งหมด เป็นระยะทางยาว ๑๒ กิโลเมตร วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ของกรมทหารช่างที่ ๓ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม อากาศแม้จะร้อน แต่ทุกคนร่วมกันปลูกหญ้าแฝกด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

คานหาม วงษ์วิเศษ

ภาพการหามเจ้านาย ใช้เวลาเดินทางระยะใกล้ๆ ซึ่งคานหามนี้ เป็นของท่านแสนจันทร์ ต้นสกุล วงศ์วิเศษ ชาวไทยพวน หาดเสี้ยว คานนี้มีความยาว ๓๓๐ เซนติเมตร ปัจจุบันเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก นางเนื่อง วงศ์วิเศษ เป็นผู้มอบในนามกุลทายาทตระกูลวงศ์วิเศษ Cr. สมชาย เดือนเพ็ญ

โครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ2559

22 กรกฎาคม 2559 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดอบรมโครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดห้วยตม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตึก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มมากที่สุด มีจุดประสงค์เพื่อให้ อปพร. , OTOS , ราษฎรหมู่ที่ 6 -7 ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิก อบต.และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการเกิด ภัยพิบัติ (ดินโคลนถล่ม) และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านตึกที่ประสบภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนวัดเกาะน้อยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน"

โรงเรียนวัดเกาะน้อยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน”การใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการสือสาร”โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หนองอ้อ

ของดีศรีสัช59

ขอเชิญเที่ยวชม งานของดีศรีสัชนาลัย และเทศกาลอาหารประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย —- ตื่นตาขบวนแห่ ร่วมแชร์ของดีศรีสัช สัมผัสวัฒนธรรมล้ำค่า หลากภาษาสำเนียง ดินแดนแห่งเชียงชื่น ลืมกลืนผลไม้ ผ้าทอผ่องอำไพ มากมายอาหารอร่อย อย่าลืมมาเที่ยวกันนะ —– รายละเอียด และ กำหนดการ ต่างๆ จะนำเสนออีกครั้งครับ

กิจกรรมแจกขนมและน้ำ รวมถึงเสื้อผ้า ให้กับเด็กๆและชาวบ้าน บ้านแม่สาน

เช้าวันนี้แอดมินและสมาชิกเพจศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมแจกขนมและน้ำ รวมถึงเสื้อผ้า ให้กับเด็กๆและชาวบ้าน บ้านแม่สาน หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วจึงแวะไปดูลำธารและน้ำตกแถวๆนี้ น้ำยังใสแจ๋ว เห็นตัวปลา ไม่ไกลนักก็มีน้ำตกเล็กๆ ซึ่งมีหลายชั้นขึ้นไป แต่เดินเข้าไปอีกหลายกิโลครับ ถนนทางเข้าแม่สาน ยังมีสภาพเป็นลูกรัง สลับกับทางลาดยาง มีหลุมสลับร่องรอยน้ำเซาะ วิวข้างทางมีดอยหัวโล้น ที่ถางไว้เพาะปลูก สลับกับไร่สวนของชาวบ้านแแถบนี้ครับ จากตัวอำเภอมาที่แม่สาน ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ครับ ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคทุกท่านครับ คุณ Aorn Supannika และครอบครัว คุณ สาวก หงส์แดง และครอบครัว และเพื่อนๆ คุณ สวย ระดับจักรวาล และครอบครัว คุณ Maruko Korn (เสื้อผ้า 6 ถุง)

การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาสุโขทัย 2559

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬากีฬาชาวไทยภูเขาสุโขทัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านสันหีบ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีตัวแทนชาวไทยภูเขาจากอำเภอศรีสัชนาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน Checkinศรีสัชนาลัย

เยาวชนคนศรีสัช ท่าชัยวิทยา  ร่วมแข่งขันบาวยังบลัด

ตัวแทนลูกหลานศรีสัชนาลัย คนบ้านเรา ประกอบด้วย .นายทศพล อ่อนนุ่ม และ นายมารุติ นุพิศรี ….บ้านอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้านวังวน ต.ศรีสัชนาลัย เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนท่าชัยวิทยา แต่ปัจจุบันจบการศึกษาแล้ว ไปศึกษาต่อที่มหาลัยสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร น้อง ๆ ได้เข้าร่วมแข่งขันบาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณคาชีวิต ในชื่อวงดนตรี Erotic Roll การแข่งขันออกอากาศช่อง ๒๓ เวิร์คพอยท์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๔๕ น. รอบชิงชนะเลิศ ช่วยส่งแรงใจ และร่วมโหวตให้น้อง ๆ ด้วยนะคะ …(Cr : ขอบคุณภาพบางส่วน..จาก อ.สุภาพร)

นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้ตรวจเยี่ยมชุดตรวจรักษาความปลอดภัยฯ

นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้ตรวจเยี่ยมชุดตรวจรักษาความปลอดภัยฯ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตึก ม.9 ,11 ป่างิ้ว ขอขอบคุณ แทนพี่น้องประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยทุกหมู่บ้าน ที่พี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ตำบล ชรบ. อปพร. กรรมการหมู่บ้าน และจิตอาสา จากทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ได้เสียสละเวลาส่วนตนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชน

 “คลองสวยน้ำใส และกำจัดผักตบชวา วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส และกำจัดผักตบชวา วัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ บริเวณคลองโค้ง หมู่ 5 บ้านป่าไผ่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี โดยงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล โดยมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีจิตสาธารณะมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่นี่ศรีสัชนาลัย “เฮาฮักศรีสัชฯ We love Sisatchanalai”

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบ อัคคีภัย ณ บ้านป่ากล้วยสามัคคี หมู่ที่ 13

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ต้อนรับท่านปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ท่านสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบ อัคคีภัย ณ บ้านป่ากล้วยสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง เสียหายเป็นบางส่วน จำนวน 3 หลัง รวม 6 หลังคาเรือน ซึ่งกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ออกเยี่มเยียน พร้อมอบน้ำดื่ม ผ้าห่มนวม ถุงยังชีพจำนวน 6 ถุง มอบเงินให้กับเด็กนักเรียน 2 คน คนละ 1,500 บาท รวม 3,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือหลังคาเรือนละ 3,000 บาท รวม 9,000 บาท และในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. นายอำเภอศรีสัชนาลัย และภริยา นำอาหารเที่ยง และขนมไปเลี้ยงเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สุโขทัย