กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่สินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 51 และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยมี รองเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกำหนด 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 พ.ค. 2554 ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย โรงเรียนดีประจำตำบล ……

นายฐิติวัฒน์ จัดดี (ภาพ/ข่าว)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2279