กองลูกเสือโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

กองลูกเสือโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา นำโดย ผอ.พิสมัย เกิดผล พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โดยมีกิจกรรมการทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ การสวนสนาม และ บำเพ็ญประโยชน์

ภาพ …ครูรัชนี / ข่าว…ครูรัชนี