การประกวดอ้ายบ่าวเบอพาย ผู้สาวเฮือซ่วง 2556

บรรยากาศการประกวดอ้ายบ่าวเบอพาย ผู้สาวเฮือซ่วง หนุ่มสาวไทพวนจากหมู่บ้านต่างๆในตำบลหาดเสี้ยว มาประชันความหล่อความสวยกัน ในงานเรือซ่วง ประจำปี 2556

DSC_0577 DSC_0610 DSC_0612 DSC_0656 DSC_0689 DSC_0729 DSC_0782 DSC_0785 DSC_0814 DSC_0824 DSC_0825 DSC_0826 DSC_0977