การประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน ออกกลางคัน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2554 นายวรพจน์ สุพรรณ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน เด็กออกกลางคัน และมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพื่อวางแผนหาวิธีการเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่ากล้วย , บ้านแม่เทิน, หาดเสี้ยววิทยา ,บ้านหนองอ้อ, ไชยะวิทยา, และ บ้านวังยายมาก เข้าร่วมประชุม

(ณัฐพล /ภาพ … ธุรการ/ข่าว)

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2516