การประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖

นายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่านและเขียนนักเรียนชั้นประถม ศึกษาที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเครือข่ายแก่งสาร จิตร และได้รับการประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่องเป็นที่เรียบร้อยค่ะ..

ข่าว/ธุรการโรงเรียน