การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านสุเม่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มี.ค.55 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสุเม่น นำโดยผอ.เมตตา แสวงลาภ ให้การต้อนรับนายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ ศึกษานิเทศก์ ที่ออกประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสุเม่น

… ภาพ/ข่าว สุนทร