เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยเป็นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด 19 ชุมชน เพื่อจัดทำประชาคมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะ เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยเป็นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น และปรับปรุงการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.- 9 มิ.ย.56

0