การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เปิดรับสมัครแล้ว

อำเภอศรีสัชนาลัย เปิดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
รวม 4 ประเภท คือ
1.1) อายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
1.2) อายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
1.3) ประชาชนชายทั่วไป
1.4) อาวุโส 40 ปีขึ้นไป
0
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 ณ ที่ทำการอำเภอศรีสัชนาลัย (ในวันและเวลาราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-6040728