การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ บ้านตึก ประจำปี 2559

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูง อายุ 60 ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2559

ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 23 มีนาคม 2559 เวลาแข่งขันเวลา 13.00 -16.00 น วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์

รูปแบบการแข่งขัน เป็นแบบพบกันหมดเก็บคะแนน แข่ง 2 ใน 3 เกม

ณ สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

อบต. บ้านตึก