กาหนดการงานสรงน้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ประจำปี 2555

กาหนดการงานสรงน้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย และงานสักการะพระยาลิไทย ประจาปี 2555
ระหว่างวันที่ 7 – 12 เมษายน 2555
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไทย
7 เมษายน 2555
09.00 น. – 16.30 น. – ชมการแข่งขัน โมโตครอส / ออฟโรด ( รอบคัดเลือก )
8 เมษายน 2555
08.00 น. – พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระมหาธรรมราชาที่ 1 และบูรพกษัตริย์
08.20 น. – ถวายสลากภัตสารับคาว – หวาน แด่พระภิกษุ จานวน 109 รูป (แต่งกายด้วยชุดไทย)
09.30 น. – พิธีเปิดงานสักการะพระยาลิไทย
09.00 .–16.30 น. – ชมการแข่งขัน โมโตครอส / ออฟโรด ( รอบชิงชนะเลิศ )
10.00 – 19.00 น. – แข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตองฯ
19.00 – 20.00 น. – การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลฯ ประกวดร้องเพลงประชาชน (หญิง)
19.00 – 24.00 น. – การแข่งขันชกมวยไทย
20.00 – 24.00 น. – การแสดงคอนเสิร์ต ( บลูเบอร์รี่ อาร์สยาม )
9 เมษายน 2555
06.30 น. – การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
10.00 – 19.00 น. – แข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตองฯ
19.00 – 20.00 น. – การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลฯ ประกวดร้องเพลงประชาชน (ชาย)
19.00 – 24.00 น. – การแข่งขันชกมวยไทย
20.00 – 24.00 น. – การแสดงคอนเสิร์ต ( มนต์แคน แก่นคูน )
10 เมษายน 2555
10.00 – 19.00 น. – แข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตองฯ
19.00 – 20.00 น. – การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลฯ
19.00 – 24.00 น. – ประกวดเทพีสรงน้าโอยทาน (ประเภทสอง) คัดเลือกและตัดสิน เวทีกลางน้า

  • การแข่งขันชกมวยไทย

20.00 – 24.00 น. – การแสดงคอนเสิร์ต ( ปาน ธนพร )
11 เมษายน 2555
07.20 – 08.20 น. – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ( พระสงฆ์ จานวน 109 รูป ) ณ วัดเขาพนมเพลิง
08.30 – 09.00 น. – พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
09.20 – 19.00 น. – แข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตองฯ
19.00 – 22.00 น. – การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลฯ
19.00 – 23.00 น. – ประกวดธิดาพระยาลิไทย ( รอบคัดเลือก )
19.00 – 24.00 น. – การแข่งขันชกมวยไทย
20.00 – 24.00 น. – การแสดงคอนเสิร์ต ( ธันวา ราศีธนู )
12 เมษายน 2555
09.30 – 19.00 น. – แข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชน ( รอบตัดสิน / ชิงชนะเลิศ )
16.30 – 17.30 น. – ขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรม 10 ท้องถิ่น ในอาเภอศรีสัชนาลัย
17.20 – 19.00 น. – พิธีเปิดงานสรงน้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย / พิธีรดน้าดาหัวขอพรผู้สูงอายุ
19.00 – 20.00 น. – การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลฯ
19.00 – 23.30 น. – ประกวดธิดาพระยาลิไทย ( รอบตัดสิน )
19.00 – 24.00 น. – การแข่งขันชกมวยไทย
20.00 – 24.00 น. – การแสดงคอนเสิร์ต ( คาราบาว เต็มวง )

ขอบคุณ ข้อมูลจาก คุณ Sakthong Resort