กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนไชยะวิทยา 2556

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเยาวชน ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พบภาพน่ารักในขบวนพาเหรดของโรงเรียนไชยะวิทยาบริเวณตลาดท่าชัย

0

ดูรูปทั้งหมด

https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2/140951316078520?hc_location=stream