กิจกรรมจิตอาสา แพทย์อาสา ตรวจฟรี รักษาฟรี ยาฟรี ณ บ้านปากสิน แม่สิน

จิตอาสา แพทย์อาสา ตรวจฟรี รักษาฟรี ยาฟรี บริการดีๆเพื่อผู้ยากไร้ทั่วราชอาณาจักรไทย
——————————
http://rama-foundation.or.th/news-detail_634_13050
——————————
*ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา แพทย์อาสา ตรวจฟรี รักษาฟรี ยาฟรี*
…..มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ ๕๘๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง
: สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๗ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขาภิบาล ๕ ซอย ๓๒ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐๒–๕๑๙–๘๓๑๔
—————————(ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิฯ)————-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
Sherin Hassanally คุณชีริน เลขามูลนิธิฯ
โทรศัพท์ ๐๒–๕๑๙–๘๓๑๔