กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านแก่ง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เรียนปฏิบัติจริงในเรื่อง “การทำน้ำผลไม้เพื่อรับประทานเองและที่เหลือจำหน่ายให้ครูและนักเรียน”

ซึ่งงานนี้ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีความสุขและสนุกสนานในการทำงานกันเป็นหมู่ คณะ คุณครูประภา อินดี ก็เป็นปลื้มด้วย เพราะน้ำผลไม้ที่นักเรียนทำขึ้นมาได้จำหน่ายขายราคาถูกให้กับน้อง ๆ และคุณครูในโรงเรียน……งานนี้ทั้งอิ่ม อร่อย และได้สตางค์กันทุกกลุ่มเลย

ครูประภา อินดี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และครูสุวารี หาญณรงค์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่ง ได้นำคณะนักเรียนส่วนหนึ่ง ไปเยี่ยมผู้ชราและผู้ยากไร้หลังจากได้รับบริจาคจากการทำบุญของผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูได้นำสิ่งของไปบริจาคให้คนชราตามกำลังศรัทธา

ภาพ/ข่าว……samrit

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2450