กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหาดเสี้ยว จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในตำบลหาดเสี้ยวได้ออกกำลังกาย เพื่อมีสุขภาพกาย และใจแข็งแรง ปราศจากโรคภัย โดยการปั่นจักรยาน โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมปั่นจักรยานจำนวนมาก ณ บ้านหาดเสี้ยว