กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้มีการจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ซึ่งมี นางวิมล อุปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรม การเดินสวนสนามของลูกเสือเพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง และมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ – เนตรนารี

สุเมธ (ครูโอ) ….ภาพ/ข่าว

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 2

01