กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลแม่สำ

กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ  ได้จัดขึ้นทุกปี  ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

http://www.banmaesum.in.th/gallery/817/