กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนไชยะวิทยา

เมื่อวันที่ 16 ม.ย.ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2404