กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประจำปี 2556

0

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.ศรีสัชนาลัย นำโดยผอ.ผดุง บุณยศิวาพงศ์ คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโดยพานักเรียนระดับชั้นป.4-ม.3 จำนวน 100 คนศึกษาแหล่งเรียนรู้และรับฟังบรรยายพิเศษที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย..

(อภิญญา ธานีใหญ่ ภาพ/ข่าว)