กิจกรรมสัมพุทธยันตี วิสาขปุณณมีบูชา โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

เนื่องในวันวิสาขบูชา และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัมพุทธยันตี วิสาขปุณณมีบูชา โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้จัดกิจกรรม หลายกิจกรรม ในสัปดาห์วิสาขบูชา ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมวันพระในโรงเรียน กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และกิจกรรมวาดภาพระบายสีของแต่ละชั้นเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนในฐานะพุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงความสำคัญของวันวิสาข บูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญของโลกอีกด้วย

ภาพ…ครูรัชนี/ข่าว…ครูรัชนี