กิจกรรมอาหารปลอดภัยในร.ร.บ้านท่าโพธิ์ (อ.ย.น้อย)

นายวิลาศ อินดี ผอ.ร.ร.บ้านท่าโพธิ์ อ.ศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายการอบรมตามโครงการอนามัยโรงเรียนโดยมีกิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและกิจกรรมรู้ไว้ใช่ว่าไม่ท้องก่อนวัยอันควร เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

/ข่าว…ธุรการโรงเรียน