กิจกรรมอ่านหนังสือ สื่อถึงผู้สูงวัยในชุมชน โรงเรียนบ้านสุเม่น

โรงเรียนบ้านสุเม่น โดยการนำของท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ พร้อมด้วยคณะครูดำเนินการโครงการโรงเรียนอ่านบ้านฟัง สร้างพลังการเรียนรู้ กิจกรรมอ่านหนังสือ สื่อถึงผู้สูงวัยในชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ คุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำหนังสือไปอ่านให้ผู้สูงวัยในชุมชนฟัง ช่วงวันเสาร์ ; อาทิตย์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ งานนี้นักเรียนทุกคนต่างรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้พัฒนาทักษะการอ่านของตัวเองไปในตัว..

.(ภาพ/ข่าว…สุนทร)