กิจกรรมเข้าค่ายโรงเรียนบ้านดงคู่ 2556

0

โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี,คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัยโดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ ขบวนการกลุ่ม…

(ประชาสัมพันธ์โรงเรียน….ภาพ/ข่าว)