กิจกรรม “ปั่น ให้โลกเปลี่ยน”

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยร่วมกับภาคท้องถิ่นได้ร่วมจัดกิจกรรม “ปั่น(จักรยาน) ให้โลกเปลี่ยน” ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เพื่อท่องเที่ยวและศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร(วัดพระปรางค์) ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบายในยามเช้า ทั้งนี้ รพ.สต.ท่าชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมและเชิญชวนสมาชิก อสม ประชาชน เด็กๆที่สนใจร่วมกิจกรรมมากมาย อีกทั้งยังมีอาหาร เครื่องดื่มยามเช้าไว้บริการอีกด้วย

http://www.thachaipcu.com