กิจกรรม “ฅนหาดเสี้ยว พร้อมเจอกัน ปั่นรถถีบ เห้อบ้านเฮาร่มเย็น เป็นสุข”

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ขอเชิญทุกท่านร่วมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และลดโลกร้อน
กิจกรรม “ฅนหาดเสี้ยว พร้อมเจอกัน ปั่นรถถีบ เห้อบ้านเฮาร่มเย็น เป็นสุข”
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชน, ชมรมต่างๆพร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
16.30 – 16.45 น. กล่าวเปิดงานและปล่อยขบวนจักรยาน
16.45 – 18.30 น. ขบวนจักรยานเดินทางออกจากเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

  • ขบวนจักรยานผ่านตลาดสดหาดเสี้ยวใต้ – ตลาดสดหาดเสี้ยวเหนือ
  • ขบวนจักรยานข้ามสะพานป่างิ้ว
  • ขบวนจักรยานผ่านบ้านป่างิ้ว, บ้านป่าไผ่, บ้านใหม่ และบ้านหาดสูง
  • ขบวนจักรยานเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง