กีฬานักเรียน ศรีสัชเกมส์2554

วันที่ 1-3 กันยายน 2554  กลุ่มโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำอำเภอ  โดยในปีนี้ ได้จัดการแข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

DSCF3678_01
DSCF3681_01
DSCF3682_01
DSCF3683_01
DSCF3684_01
DSCF3685_01
DSCF3688_01
DSCF3689_01
DSCF3548_01
DSCF3521_01
DSCF3523_01
DSCF3524_01
DSCF3526_01
DSCF3527_01
DSCF3530_01
DSCF3531_01
DSCF3538_01
DSCF3541_01
DSCF3543_01
DSCF3545_01
DSCF3546_01
DSCF3547_01
DSCF3550_01
DSCF3551_01
DSCF3552_01
DSCF3553_01
DSCF3554_01
DSCF3555_01
DSCF3557_01
DSCF3559_01
DSCF3560_01
DSCF3561_01
DSCF3563_01
DSCF3564_01
DSCF3565_01
DSCF3566_01
DSCF3568_01
DSCF3570_01

DSCF3572_01
DSCF3575_01
DSCF3577_01
DSCF3578_01
DSCF3579_01
DSCF3581_01
DSCF3582_01
DSCF3584_01
DSCF3585_01
DSCF3587_01
DSCF3588_01
DSCF3589_01
DSCF3591_01
DSCF3592_01
DSCF3594_01
DSCF3595_01
DSCF3597_01
DSCF3599_01
DSCF3600_01
DSCF3601_01
DSCF3603_01
DSCF3604_01
DSCF3606_01
DSCF3607_01
DSCF3608_01
DSCF3609_01
DSCF3610_01
DSCF3611_01
DSCF3612_01
DSCF3613_01
DSCF3614_01
DSCF3620_01
DSCF3622_01
DSCF3623_01
DSCF3624_01
DSCF3626_01
DSCF3627_01
DSCF3628_01
DSCF3631_01
DSCF3632_01
DSCF3635_01
DSCF3636_01
DSCF3640_01
DSCF3641_01
DSCF3642_01
DSCF3644_01
DSCF3646_01
DSCF3649_01
DSCF3653_01
DSCF3654_01
DSCF3656_01
DSCF3658_01
DSCF3662_01
DSCF3663_01
DSCF3664_01
DSCF3665_01
DSCF3666_01
DSCF3668_01
DSCF3669_01
DSCF3670_01
DSCF3671_01
DSCF3672_01
DSCF3673_01
DSCF3674_01
DSCF3675_01
DSCF3676_01