กีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง ครั้งที่ 42

โรงเรียนเมืองเชลียงกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสี กีฬาภายในโรงเรียน ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555
โดยมีประเภทกีฬาดังต่อไปนี้ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกสบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง เป็นต้น