ขบวนกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ปี2555

ภาพจากเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/anublansisat