ขบวนงานแข่งเรือซ่วงและแห่กฐินทางน้ำ

ขบวนงานแข่งเรือซ่วงและแห่กฐินทางน้ำ ของตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย