ขบวนแห่งานของดีศรีสัช 2557

บรรยากาศงานของดีศรีสัชนาลัย  วันที่  12  กันยายน  2557   หาดเสี้ยว