ขอเชิญร่วมปั่นตามรอยเท้าพ่อ สู่ภูผาช่อ ที่ศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมปั่นตามรอยเท้าพ่อ สู่ภูผาช่อ ที่ศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยชนะเลิศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยปั่นจากหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย – บ้านแม่สาน ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย ระยะทาง 50 กิโลเมตร ผ่านทางลาดยางและทางลูกรัง บางช่วงเป็นทางลาดชัน สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน ค่าสมัครคนละ 400 บาท รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายมอบให้กาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ สอบภามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ 055-671098
( มีอาหารเช้าและอาหารกลางวันวันแข่งให้ ผู้ปั่นถึงจุดหมายได้รับของทีระลึกทุกคน)