ขอเชิญร่วมสมัครจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดเชิงท่องเที่ยว..”ถนนคนเดินชุมชนริมตลิ่ง”

ขอเชิญร่วมสมัครจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดเชิงท่องเที่ยว..”ถนนคนเดินชุมชนริมตลิ่ง”
…รับสมัครระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๘ (รับจำนวนจำกัด) ขายอะไรก็ได้ ไม่จำกัดสินค้า เปิดขายทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. เริ่มขายตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
….สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่บ้านประธานชุมชน หมู่ ๔ ท่าชัย (นายขวัญชัย พัทวี) หมายเลข ๐๘๕-๘๗๗๒๐๕๕, ๐๘๕-๑๐๓๘๘๙๖