ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2559 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง