คณะครูรร.บ้านป่ากล้วย เฮ วันสุดท้ายการประเมินภายนอกรอบสาม

คณะครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย เฮ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสมศ. ซึ่งเริ่มรับการตั้งแต่วันที่ 18-20 ก.ค. 2555 ซึ่งจบลงไปได้ด้วยดี