คณะครู โรงเรียนบ้านสุเม่น รับรางวัลงานวันครู 56

โรงเรียนบ้านสุเม่น โดยการนำของ นางเมตตา แสวงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านสุเม่น เข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2556 ของอำเภอศรีสัชนาลัย ณ โรงเรียนเมืองเชลียง โดยมีข้าราชการครูในโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ ผอ.เมตตา แสวงลาภ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูดีศรีสัชนาลัย (สายงานบริหารสถานศึกษา) ,ครูวรรลพ เกิดผล ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูดีศรีสัชนาลัย (ช่วงชั้นที่ 2) และ ครูไพโรจน์ สวยงาม ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

(สุนทร…ภาพ/ข่าว)