คนเก่ง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อ.ศรีสัชนาลัย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครังที่ 30 ปีการศึกษา 2554 รอบชิงชนะเลิศ เด็กหญิงรสา อิ่มกระจ่าง ได้รางวัลที่ 1 ระดับโรงเรียน รางวัลที่ 9 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชย ระดับประเทศ และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 400 บาท จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ โดยผู้อำนวยการวิลาศ อินดี ตัวแทนมอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ครูผู้ประสานงานนายวิเชียร กะหมาย….

(ละม้าย..ภาพ/วิเชียร กะหมาย…ข่าว)

http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2824