ครูดีศรีตำบล

คณะครูโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ระยะที่ 3 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ.สวรรคโลก ซึ่งมีพระอาจารย์และพี่เลี้ยงที่ให้ความรู้และแนวปฏิบัติที่สามารถนำมาปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันและทางด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างดีทีเดียว…

( ภาพ…kru sujittra/ข่าว…kru ratchy)