คลิปวิดีโอประเพณีแห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว 7 เมษายน 2558

บรรยากาศประเพณีแห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว 7 เมษายน 2558 บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย