คานหาม ของ ต้นสกุล วงศ์วิเศษ ไทยพวน หาดเสี้ยว

ภาพการหามเจ้านาย ใช้เวลาเดินทางระยะใกล้ๆ ซึ่งคานหามนี้ เป็นของท่านแสนจันทร์ ต้นสกุล วงศ์วิเศษ ชาวไทยพวน หาดเสี้ยว
คานนี้มีความยาว ๓๓๐ เซนติเมตร ปัจจุบันเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
นางเนื่อง วงศ์วิเศษ เป็นผู้มอบในนามกุลทายาทตระกูลวงศ์วิเศษ

Cr. สมชาย เดือนเพ็ญ

คานหาม วงษ์วิเศษ

คานหาม วงษ์วิเศษ