คืนกำไรให้สังคม

เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2555 โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย แจกน้ำหวานให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)  ในงานกีฬาสีประจำปีของโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย เป็นนโยบายของทีมผู้บริหารโรงงานน้ำตาล ทิพย์สุโขทัยและโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล  สร้างความชื่นช่ำให้กับนักเรียนที่เล่นกีฬา และสร้างรอยยิ้มมิตรภาพ ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภาคเอกชน  อนาคต โรงเรีงทิพย์สุโขทัย  น่าจะเป็นหน่วยงานหลักภาคเอกชนที่จะเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย (suradech…/ภาพ ข่าว)