ค่ายรักการอ่าน โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์

โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ นำโดย ผอ.อุเทน นะมิตร และคณะครู ร่วมกันจัดงานสัปดาห์การอ่าน และค่ายรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังเรื่องการรักอ่านหนังสือ และอ่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนสนุกสนานพร้อมรับความรู้่กันไปถ้วนหน้า.