งานของดีศรีสัชนาลัย ประจำปี 2554

ภาพบรรยากาศงานของดีศรีสัชนาลัย   ณ ลานที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  วันที่ 23- 27 สิงหาคม 2554

ในช่วงเย็นมีขบวนแห่ของแต่ละตำบล  เดินจากร้านสาธร ผ่านตลาด จนมาถึงที่ว่าการอำเภอ

DSCF3452_01
DSCF3453_01
DSCF3492_01
DSCF3375_01
DSCF3376_01
DSCF3377_01
DSCF3378_01
DSCF3380_01
DSCF3382_01
DSCF3384_01
DSCF3386_01
DSCF3388_01
DSCF3389_01
DSCF3391_01
DSCF3392_01
DSCF3394_01
DSCF3395_01
DSCF3396_01
DSCF3398_01
DSCF3399_01
DSCF3401_01
DSCF3402_01
DSCF3403_01
DSCF3404_01
DSCF3406_01
DSCF3408_01
DSCF3409_01

DSCF3410_01
DSCF3412_01
DSCF3413_01
DSCF3414_01
DSCF3416_01
DSCF3417_01
DSCF3418_01
DSCF3419_01
DSCF3420_01
DSCF3422_01
DSCF3423_01
DSCF3424_01
DSCF3425_01
DSCF3429_01
DSCF3430_01
DSCF3431_01
DSCF3432_01
DSCF3434_01
DSCF3435_01
DSCF3439_01
DSCF3440_01
DSCF3443_01
DSCF3445_01
DSCF3446_01
DSCF3447_01
DSCF3449_01
DSCF3451_01
DSCF3455_01

DSCF3456_01
DSCF3457_01
DSCF3458_01
DSCF3459_01
DSCF3460_01
DSCF3461_01
DSCF3462_01
DSCF3463_01
DSCF3465_01
DSCF3468_01
DSCF3470_01
DSCF3472_01
DSCF3473_01
DSCF3476_01
DSCF3477_01
DSCF3478_01
DSCF3479_01
DSCF3480_01
DSCF3481_01
DSCF3482_01
DSCF3484_01
DSCF3485_01
DSCF3486_01
DSCF3487_01
DSCF3488_01