งานนิทรรศการวิชาการและการประชุมสามัญเครือข่ายสองฝั่งยม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ร.ร.บ้านสันหีบ นำโดย นายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ได้นำผลงานเด่นของโรงเรียนมาเข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

โดยมี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูผู้ที่มีผลงานด้านการสอน ติววิชาเรียนแก่นักเรียนจนทำให้มีผลคะแนน O-Net สูงกว่าปีที่ผ่านมา และได้ให้เกียรติร่วมงานประชุมสามัญเครือข่ายสองฝั่งยม ประจำปีการศึกษา 2555 …………. ( ศุภกร ข่าว/ภาพ )