งานบวชนาคสามัคคี วัดชัยสิทธิ์ธาราม

งานบวชนาคสามัคคี วัดชัยสิทธิ์ธาราม  บ้านท่าชัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  มีสินค้าจำหน่าย กิจกรรมสอยดาว ร่วมทำบุญกับวัด และชมลิเก