งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพญาลิไท

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2554 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายพญาลิไท ซึ่งโรงเรียนไชยะวิทยาก็ได้ตัวแทนไปเข้ารับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับ เขตพื้นที่หลายรายการ

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2604