งานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ฯ โรงเรียนบ้านสันหีบ

นายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนที่ทำคุณ ประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านสันหีบ ในการที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เหรียญทอง โดยเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ จากกิจกรรมการสร้างค่ายพักแรม และโครงงานอาชีพ รวมทั้งตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันกีฬาวู้ดบอลที่ได้สิทธิไปแข่งขันกีฬา แห่งชาติ(นครพิงค์เกมส์) ,กีฬาเยาวชนแห่งชาติ(มหาสารคาม), นักเรียนหอพัก ที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา…

(ภาพ/ข่าว….ป๋าแม้ว)