งานแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2558

7 เมษายน 2558 เชิญชมประเพณี แห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2558 ขบวนช้างและนาค จะเริ่มออกเดิน เวลาประมาณ 10:30 น. จากหมู่บ้านต่างๆ มาที่วัดหาดเสี้ยว เมื่อทำพิธีเสร็จ จะออกจากวัด เวลา 12:30 น. ผ่านตลาด และข้ามแม่น้ำยม ในเวลา 15:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055-671122


#แห่ช้าง #บวชนาค #หาดเสี้ยว #ไทยพวน #ประเพณี #แห่ช้างบวชนาค #ศรีสัชนาลัย #สุโขทัย #ช้าง #แม่น้ำยม #ตลาดหาดเสี้ยว #งาน — ที่ บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย