จดหมายเหตุ ไทยพวน หาดเสี้ยว เมื่อครั้งอดีต

ในสมัยรัชการที่3 (พศ.2379) หรือ 180 ปีก่อน พื้นที่ในอำเภอศรีสัชนาลัย ยังเป็นส่วนหนึ่งของ มลฑลสวรรคโลก โดยมีการบันทึกในจดหมายเหตุว่า พื้นที่ตอนเหนือของสวรรคโลก มีชุมชนชาวพวนอยู่ และจะต้องมีการส่งส่วย เช่น ทองคำผุยและผ้าแดงเพลา ไปให้เจ้าเมืองสวรรคโลกเป็นระยะๆ โดย นาย “แสนจัน”เป็นผู้นำของชาวไทยพวน หาดเสี้ยวในสมัยนั้น

มีจดหมายเหตุ สมัยรัชการที่3 ปรากฏชื่อ ไทยพวน  แขวงเมืองสวรรคโลก (ไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว)  ดังนี้
ใบบอกพระยาพิชิตภัคดี เจ้าเมืองสวรรคโลก เจ้าเมืองสวรรคโลก เรื่องส่งแทนทองคำส่วย และจัดซื้อไม้สักส่ง เลขที่ 42 จศ. 1198  ตรงกับ พศ. 2379 กล่าวถึงชื่อเลขไทและพวน
ใบบอกเจ้าเมืองสวรรคโลก เรื่องส่งไม้ขอนสักส่วย เลขที่ 47 จศ.1189 ตรงกับ พศ. 2379  (กล่าวถึงชื่อ เลกลาวพวน , ข่าแจะ)
ร่างสารตราเจ้าพระยาจักรี ถึงพระปลัดเมืองสวรรคโลก ตอบรับทองคำผุยส่วน กองลาวพวน เลขที่ 171 จศ. 1202 ตรงกับ พศ. 2383
ใบบอกพระกำแหงสงคราม ปลัดเมืองสวรรคโลก ได้ให้หลวงทุกขราช นำทองคำผุยส่วย กองลาวพวน ลงมาส่ง  เลขที่ 60/ก  จศ. 1204  จดหมายเหตุฉบับนี้  ปรากฏชื่อ แสนจัน หัวหน้าไทยพวนเป็นครั้งแรก ตรงกับ พศ. 2385
ใบบอกพระกำแหงสงคราม  ปลัดเมืองสวรรคโลก ได้ให้หลวงทุกขราช นำทองคำผุยส่วย  ลาวพวน ลงมาส่ง  เลขที่ 66 จศ. 1204   ตรงกับ พศ. 2385 จดหมายเหตุฉบับนี้ ปรากฏชื่อ แสนจัน อีก
ร่างสารตราเจ้าพระยาจักรี  ตอบพระยาสวรรคโลก เรื่องส่งทองลาวพวน  เลขที่ 166 จศ. 1208  ตรงกับ พศ. 2389   ฉบับนี้เกณฑ์ส่วนให้ส่งทองและผ้าแดงเพลา
ร่างสารตาเจ้าพระยาจักรี  ตอบพระยาสวรรคโลก ตอบรับทองคำส่วย เลขที่ 107 จศ. 1209 ฉบับนี้กล่าวถึงไทยพวนและข่าแจะ  ตรงกับ พศ. 2390
ใบบอกพระยาพิชิตภักดี เจ้าเมืองสวรรคโลก บอกส่งทองคำส่วย กองลาวพวน เลขที่ 53  จศ.1211  ตรงกับ  2392  ยังปรากฏนาม แสนจัน นายกองส่วยทอง
จดหมายเหตุ ร่างตราสารเจ้าพระยาจักรี  ถึงพระยาสวรรคโลก ตอบรับทองคำส่วย กองแสนจัน เลขที่ 108   จศ. 1211  ตรงกับ พศ. 2392