ชาวชาวหนองอ้อ ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเที่ยวชมเตาทุเรียง-เมืองเก่าศรีสัชนาลัย ในรายการ บ้านฉันวันนี้ ทางช่องTPBS ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเที่ยวชมเตาทุเรียง-เมืองเก่าศรีสัชนาลัย ในรายการ บ้านฉันวันนี้ ทางช่องTPBS

ชาวหนองอ้อ ร่วมกันพัฒนาเส้นทางเที่ยวชมเตาทุเรียง-เมืองเก่าศรีสัชนาลัย ในรายการ บ้านฉันวันนี้ ทางช่องTPBS

ความร่วมมือของคนในชุมชน ที่ลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการพัฒนาถนนเส้นท­างท่องเที่ยวเตาทุเรียง สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคั­ญในตำบลหนองอ้อ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา­ลัยจังหวัดสุโขทัยแสดงให้เห็นถึงความเข้มแ­ข็งของคนในชุมชน และความร่วมมือกันของชาวบ้านและหน่วยงานขอ­งรัฐ จนนำไปสู่การปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนของตน­เองให้ดีขึ้น รายงานของนักข่าวพลเมือง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
00