ชาวบ้านป่างิ้ว สร้างฝายกั้นแม่น้ำยมสู้แล้ง

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ชาวบ้าน ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประมาณ 120 คน ได้นำกระสอบทรายจำนวน 3,500 ลูก พร้อมเสาไม้ยูคา และรถแบคโฮ สร้างฝายกั้นน้ำในแม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดป่างิ้ว หมู่ที่ 10 ต.ป่างิ้ว เพื่อกักเก็บน้ำไว้ผลิตประปาหมู่บ้านในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งเก็บไว้ใช้ทำการเกษตรในพื้นที่อีกกว่า 550 ไร่

ด้าน พล.ต.ทรงวุฒิ  จิตตานนท์ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กล่าวว่า หลังจากมารับช่วงสานงานต่อจาก พล.ต.ผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข  ผู้ติดตามและประสานการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ซึ่งได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำของจ.สุโขทัยไว้ถือว่าสมบูรณ์แล้ว ตอนนี้ทางส่วนราชการกับท้องถิ่นกำลังบูรณาการด้านงบประมาณ และร่วมมือกันแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จ.สุโขทัยอย่างเต็มที่

http://www.posttoday.com/local/north/406370